Solidariteitsacties in Oost-België leveren 8.000 euro op

280 wandelaars hebben deelgenomen aan de Solidariteitsmars in Eynatten. Op die manier ondersteunden ze een initiatief van KVLV-vrijwilligster Annette Kappenstein. Die heeft samen met lokale Wereldwinkels een jaaractie op poten gezet ten voordele van Trias.

Annette, die lid is van de Duitstalige afdeling van KVLV in het oosten van ons land, heeft de Wereldwinkels gemobiliseerd om onder meer een Paaseierenverkoop te organiseren. Samen met de solidariteitswandeling leverden deze activiteiten tot hiertoe een bedrag op van 8.000 euro.

Het engagement van Annette spruit voort uit de reis die ze samen met een grote groep KVLV’sters maakte in 2008. In Guinee bezochten ze de programma’s van Trias. Op vraag van de Guinese vrouwen startte KVLV ter plaatse een hygiëneproject. Dat is belangrijk, want het wassen van handen met zeep kan in Guinee de kindersterfte als gevolg van diarree halveren.

Met haar actie wil Annette de aandacht vestigen op de gebrekkige hygiëne in Guinee. De meeste voorzieningen voldoen er nog altijd niet aan de minimumnormen. Er is een gebrek aan proper drinkwater en een goed rioleringssysteem ontbreekt.

Met een budget van bijna 1,7 miljoen euro ondersteunde Trias 61.370 familiale boeren en kleine ondernemers in Guinee. Dit West-Afrikaanse land behoort tot de tien minst ontwikkelde landen ter wereld.

Meer informatie: partnerschap KVLV met ondernemende vrouwen in Guinee